Együttműködés a szülőkkel

A Családi bölcsőde – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, – csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, azt írásban kell rögzíteni. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét.

A család és a bölcsőde kapcsolattartása a napi találkozások alkalmával történik. Napközbeni telefonbeszélgetésekre nincs mód, csak rendkívüli bejelentések esetében.

A szülő csak a beszoktatás, illetve a családi rendezvények idején tartózkodhat a családi bölcsőde csoportszobájában.

Kérjük a szülőket, hogy a reggeli búcsúzkodás alkalmával maximum a foglalkoztatóbejáratáig kísérjék gyermeküket.

A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

Kérjük a szülőket, hogy a gondozónőket foglalkozási időben ne zavarják!