Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

A családi bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható.

A felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.

A közösség egészsége érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek az intézményt nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a gondozónőket értesíteni kell.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a családi bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.
Gyógyszert a családi bölcsőde nem vesz át, gyermekeknek gyógyszert nem adunk be.
A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig kell az ellátást végzőnek jelezni.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a családi bölcsődében, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót.

Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Az a gyermek, aki magatartásával más gyermeket rendszeresen veszélyeztet, nem látogathatja a családi napközit!

A bölcsőde egész területén tilos a dohányzás!